Ana sayfa Haber Bilim-Teknoloji Memur Marka-Patent Başvurusu Yapabilir Mi?

Memur Marka-Patent Başvurusu Yapabilir Mi?

192
0

Marka Tescil Belgesi

Kimler Marka Tescil Müracaatı Yaptırabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan veya ticaretle uğraşan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler marka tescili yaptırabilir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre Marka ve Patent Korumasından yararlanacak kişiler şu şekilde belirtilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Kanunla sağlanan korumadan;

 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
 • b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
 • c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler,
 • ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, yararlanır.

Devlet memurları;

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı” başlıklı değişik 28 inci maddesinde “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.

Şahıs adına yapılan marka başvurularında başvuranın hangi İŞ Kanunu’da tabii olduğu,mesleği gibi detaylar sunulmamaktadır dolayısıyla memurlar marka sahibi olabilmektedir. Ancak markanın kullanımı konusunda meslek erbabının tabii olduğu Kanuna göre hüküm verilmektedir. Yani Devlet Memurları marka sahibi olabilirler. Fakat markayı ticari olarak kullanmaya başladıklarında yani aşağıdaki işler dışında bir işe markalarını kullanarak girdiklerinde sorunla karşılaşabilmektedirler.

 • Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen görev alabilirler.
 • Özel kanunlarda belirtilen görevleri yapabilirler.
 • Kurumlarından izin almaları şartıyla, insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar yapabilirler.
 • Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevlerini yürütebilirler.
 • Kooperatif şirket ortağı olabilirler.
 • Komandit şirketlerde, sermayesi paylara bölünmüş komanditer ortak ve komanditer (sınırlı sorumlu) ortak olabilirler.
 • Anonim şirket ortağı olabilirler.
 • Limited şirket ortağı olabilirler.

(Devlet memurları üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri hariç, ortak olabilecekleri diğer şirketlerin yönetim ve denetiminde görev alamaz, şirketin personeli sayılacak bir görev yapamaz ve şirketin kanuni temsilcisi olamazlar)

Marka tescili kazanç getirici bir faaliyet değildir. Memur O markayı ticari bir faaliyette kullanamasa da marka hakkını alabilir. Devlet Memuru ileride istifa edeceğini öngörerek veya kurucu ortağı olacağı bir şirkette kullanmak için marka tescili yaparak o markayı ortağı olduğu şirket aracılığıyla ticari faaliyette de kullanabilir. Memurun 10 yıl içerisinde yapma ihtimali olan ticari faaliyeti kimse engelleyemez. Dolayısıyla Devlet Memurları marka ve patent tescili yapmasının önünde hiç bir engel bulunmamaktadır.

Memurların yapabileceği diğer bazı faaliyetler

Yukarıda sayılan ve Devlet Memurları tarafından yapılabilecek olan faaliyetlerin yanı sıra, memurların tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirmeyecek türden diğer görevler ile ticari kazanç sayılmayacak gelirler elde etmeleri sonucunu doğuracak diğer bazı faaliyetleri de yapmaları mümkündür. Örneğin, memurlar;

 • Hisse senedi alım-satımı yapabilirler.
 • Bilirkişilik ve hakemlik yapabilirler.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alabilirler.
 • Gayrimenkul geliri elde edebilirler.
 • Menkul geliri elde edebilirler.
 • Sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların organlarında görev alabilirler.
 • Zirai kazanç sağlayabilirler.

blank

Değerlendirmeniz için teşekkürler! İsterseniz sayfamızı sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. .
Yazı ve içerikler sizin için faydalı oldu mu?
 • Harika!
 • Faydalı
 • Fena Değil
 • Yetersiz

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here