Ana sayfa Turizm Ayasofya Trabzon Ayasofya Camii Mimarisi

Trabzon Ayasofya Camii Mimarisi

180
0

Trabzon Ayasofya Camii 2017

Trabzon Ayasofya Camii, Bizans mimarisinde çok yaygın olan dört sütunlu ve kapalı haç biçiminde bir plana sahiptir. Tam ortada yüksek kasnaklı kubbe bulunmaktadır. Bu biçimi ile kilisenin Trabzon’da Komnenos hânedanı hüküm sürdüğü yıllarda, yani 1245-1255 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Duvara kazınan bir hâtıra yazısı 1291 tarihini vermektedir. İçindeki fresk resimlerin de 1260’a doğru tamamlanmış olduğu düşünülmektedir. Mâbedin batı tarafında yükselen ve Türk devrinde minare olarak da kullanılan dört köşe planlı ve iç duvarlarında resimler bulunan çan kulesi, süslemelerin üzerindeki bir yazıdan anlaşıldığına göre 1443 tarihlinde yapılmıştır.

Trabzon Ayasofya Camii Güney Cephesi - Ortahisar / TRABZON

Geç Bizans Kiliselerinin en güzel örneklerinden biri olan Trabzon Ayasofya Camii, yapıldığı dönemden günümüze kapalı kollu haç planlı olup, yüksek kasnaklı bir kubbeye sahiptir. Kuzey, batı ve güneyinde revaklı üç kirişi bulunmaktadır. Yapı ana kubbenin üzerine değişik tonozlarla örtülmüş ve çatıya farklı yükseltiler verilerek kiremitle örtülmüştür. Trabzon Ayasofya Camii, Kuzey ve batıdaki revak cephelerinde görülen geometrik geçmeli bezemeleri içeren madalyonlarla, batı cephesinde görülen mukarnaslı nişler Selçuklu taş işlemelerindeki özellikleri taşımaktadır. Bazı süs motifleriyle hollerin sütun başlıkları üstündeki mukarnaslı yastıklar ve yanlardaki nişler ise Anadolu Selçuklu sanatından esinlenmiştir. Tamamen kesme taştan yapılmış olan Trabzon Ayasofya, iki yanında taşkın ve dışarı iki sütuna dayanan üçer kemerle açılan holler Bizans sanatına yabancıdır.

Trabzon Ayasofya Cami Kulesi

Trabzon Ayasofya Camii yapısındaki en görkemli işlemeler güney cephesindedir. Burada Adem’le Havva’nın yaratılışı kabartma olarak bir friz hâlinde anlatılmıştır. Güney cephesindeki kemerin kilittaşı üzerinde Trabzon’da 257 yıl hüküm süren Komninos Hanedanı’nın sembolü olan tekbaşlı kartal motifi bulunmaktadır. Kubbede ana tasvir İsa, onun tanrısal yönünü aksettiren Hristos Pantokrator (Herşeye kâdir İsa) tarzıdır. Bunun altında bir kitabe kuşağı, daha altta ise melekler frizi bulunur. Pencere aralarında on iki havari tasvir edilmiştir. Pandantiflerde değişik kompozisyonlar yer almaktadır. İsa’nın doğumu, vaftizi, çarmıha gerilişi, kıyamet günü gibi sahneler betimlenmiştir. Mâbedin zemininde de renkli mermerlerden yapılmış, geçmeli zengin bir döşeme mozaiği kalıntısı vardır.

Trabzon Ayasofya Camii Batı Giriş Kapisi

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here