Ana sayfa Turizm Ayasofya Ayasofya Müzesi (Videolu)

Ayasofya Müzesi (Videolu)

1638
0

Trabzon Ayasofya Camii

Günümüzde Cami olarak kullanılmakta olan Trabzon Ayasofya Müzesi, Trabzon imparatorluğu krallarından 1. Manuel Komnenos zamanında (1238-1263) Kilise olarak inşa edilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Han 1461 yılında, Trabzon’u Fethi’ni takiben bu yapı camiye çevrilmiş ve vakıf eser olmuştur. Ayasofya Müzesi, yüzyıllar boyunca şehri ziyaret eden seyyah ve araştırmacıların ilgisini de çekmiştir. Trabzon üzerine anlattıklarıyla ünlü Evliya ÇELEBİ (1648), Piton de Tournefort (1701), Hamilton (1836), Texier (1864), Şakir Şevket (1878) ve Lynch (1893) yapıya önem veren kişiler arasındadır.

1864 yılında harap durumda olan Trabzon Ayasofya Camii, Bursalı Rıza Efendi’nin teşvikleri ile yeni baştan onarıldığı bilinmektedir. Bina Birinci Dünya Savaşı yıllarında sırası ile depo, hastane, daha sonraları yine camii olarak kullanılmıştır. 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesinin işbirliği ile restore edilerek 1964 yılında yeniden  Ayasofya Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

Trabzon Ayasofya Cami Havadan Görünüm

Geç Bizans kiliselerinin güzel bir örneği olan Trabzon Ayasofya Müzesi, kare-haç planlıdır ve yüksek bir merkezi kubbeye sahiptir. Narteks denilen giriş holüne sahip olan bina üç netlidir. Netlerden ortadaki beşköşeli, yanlardakiler ise yuvarlak birer apsisle son bulmaktadır. Narteksin üzerinde şapel vardır.

Yapının kuzey, batı ve güneyinde üç revaklı giriş bulunmaktadır. Kubbe ve kasnağı oniki köşelidir. Kubbeyi monoblok dört mermer sütun, kemerler ve pandantiflerle taşınmaktadır. Yapı ana kubbenin etrafından değişik tonozlarla örtülmüş, çatı farklı yükseklikler verilerek kiremitle kaplanmıştır. Üstün bir işçiliğin görüldüğü taş plastiklerde, Hıristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu Dönemi islam sanatının da etkileri görülmektedir. Kuzey ve batıdaki revak cephelerinde görülen geometrik geçmeli bezemeleri içeren madalyonlarla, batı cephede görülen mukarnaslı nişler Selçuklu taş işlemelerindeki özellikleri taşımaktadır.

Binanın en görkemli cephesi güneyidir. Burada Adem İle Havva’nın yaratılışı kabartma olarak bir friz halinde anlatılmıştır.

1. Sahnede; Adem ve Havva’nın yaratılışı

2. Sahnede; Adem ile Havva’nın cennette yaşayışları.

3. Sahnede; Yasak elma

4. Sahnede; Adem ile Havva’nın cennetten kovuluşları,

5. Sahnede; ilk cinayetin tasviri (Kabil’in Habil’i öldürmesi) tasvirleri yer almaktadır.

Ayasofya Müzesi - Trabzon

AYASOFYA MÜZESi MİMARİSİ

Trabzon Ayasofya Müzesi güney cephesindeki kemerin kilittaşı üzerinde Trabzon’da 257 yıl hüküm süren Kommenosların sembolü olan tek başlı kartal motifi bulunmaktadır. Benzer bir kartal tasviri ana apsisin dışında doğu tarafta yer alır. Bu cephede, kentaur grifn gibi mitolojik varlıklar, güvercinler, merkezlerinde yıldız ve hilal bulunan kare panolar, içleri bitkisel motifli madalyonlar yer almaktadır.

Yapının ana kubbesinin altına rastlayan kısmında opus-sectula tarzında çok renkli mermerden yapılmış bir yer mozaiği bulunmaktadır. Trabzon Ayasofya Müzesi süslemelerinin önemli bölümünü meydana getiren fresklerde incil’den alınmış konular canlandırılmıştır;

Trabzon Ayasofya - Hz İsa Freskleri

Kubbede ana tasvir Hz. isa’nın tasvirinin yer aldığı Pantacrator İsa çizimi bulunmaktadır. Bunun altında bir kitabe kuşağı, daha altta ise melekler frizi bulunur. Ana kubbenin pencere aralarında isa’nın onlkl havarisinin tasvir edilmiştir. Pandantiflerde değişik kompozisyonlar yer almaktadır, isa’nın doğumu, vaftizi, çarmıha gerilişi, kıyamet günü gibi sahnelerdir.

Ayasofya Müzesi doğu tarafındaki ana apsisin dış cephesinde yer alan ve 1450-1850 yılları arasına tarihlenen değişik form ve büyüklükteki kayık ve yelkenli kazımaların kimler tarafından ve ne amaçla yapılmış oldukları kesin olarak bulunmemektedir.

Trabzon Ayasofya - Hz Isa Figurleri

Değişik kişilerin elinden çıktığı açıkça anlaşılan bu kazımaların zaten denizci bir millet olan yöre halkının inanışları gereği; avlanırken ve yolculuk esnasında tanrının kendilerini koruması ve bol kazanç vermesi amacıyla çizmiş olabilecekleri düşülmektedir.

Trabzon Ayasofya Müzesi yanıbaşında yükselen kule, 1427 yılında yapılmıştır. Şapel olarak kullanılan kulenin birinci katı yapılmış, çatı tonozları düşmüş ve üzerindeki resimler tahrip olmuştur. Bununla birlikte şapelin duvarları üzerindeki tasvirler günümüze iyi bir şekilde ulaşmıştır. Kulenin, güneyinden bir merdivenle çıkılan apsis bölümü yer almaktadır. Kule, biri kuzeyde diğerleri güneyde olmak üzere iki pencereden aydınlık alır. Kemer pencereleri kuzey ve güney duvarlarının merkezini doldurmaktadır. Apsis cephesi üzerindeki tasvirlerin yapımına 1443 yılında başlanmış ve çok kısa bir sürede bitirilmiştir.

Trabzon Ayasofya Camii Kulesi

İnşa edildiği 13. yüzyıldan günümüze kadar özgünlüğünü koruyan yapı, 1964 yılında müzeye dönüştürülmüştür. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2013 yılında Kültür Bakanlığı’na açtığı dava sonucunda ise müzenin kontrol ve idaresi Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne geçmiş, bu tarihten itibaren de müze, Trabzon Ayasofya Camii olarak kullanılmaya başlanmıştır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here