Enzimler:

Canlı hücrelerde bulunan biyolojik katalizörlerdir.

Aktivasyon Enerjisi:

Kimyasal tepkimelerin başlaması...