Ana sayfa Haber Kamu Zabıt Katibi ve Zabıt Katipliği Sınavı

Zabıt Katibi ve Zabıt Katipliği Sınavı

104
0

Zabıt Katibi

Mahkemelerde hakimlerin söyledikleri her sözcüğü yazıya geçmekle sorumlu olan yardımcı yargı personelleri “Zabıt Katibi” olarak adlandırılır. Zabıt Katibi, adliyelerde görülen davalarda, seçim kurullarında ve icra dairelerinde hem yazışma hem de dosyalama yapılmasından duruşma tutanaklarının düzenlenmesine kadar bütün kalem işlerini kapsayan görevlerle yükümlü meslek grubunun adıdır. Zabıt Katibi atama işlemleri Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.

Zabıt Katibi, kalem işlerinin yanında mahkeme ve savcılığa çeşitli nedenlerle istek ya da şikayette bulunmak amacıyla gelen yurttaşlarla da muhatap olan ilk kişidir. Sorunlara çözüm getirebilmek adına, vatandaşlarla son derece etkili bir iletişim kurması gerekmektedir.

Zabıt Katipleri işe alınırken en çok dikkat edilen husus klavyede yazma hızlarıdır. Çünkü Zabıt Katibi (günümüzde yazıcı  olarak da bilinen kişiler) çoğu kurumda olduğu gibi bilgisayarda yazı yazmaktadır. Fakat duruşma zamanları ve ifade  zamanlarında yazılacak yazılar, Hakim veya Cumhuriyet Savcıları tarafından yazdırıldığı için hızlı yazma daha da önem kazanmaktadır. Düşünsenize duruşma sırasında ifadeler zabıtlara geçirilirken çok yavaş yazıldığını, ne o duruşma biter ne o dava görülür.

ZABIT KATiBi ASLİ GÖREVLERİ

Zabıt katiplerinin temel görevleri Hukuk ve Ceza mahkemeleri kanunları ile yönetmeliklerde öngörülen ve yazı işleri müdürlüklerinin verdikleri görevi yerini getiren devlet memurlarıdır. Bu görevlerin neler olduğundan biraz bahsetmek gerekirse;

 • Mahkemelere ait tüm yazışmaları vaktinde yapmak ve dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurup saklamak
 • Duruşmalara katılarak hakim nezareti ve emri altında tahkikat ve muhakematın cereyanını tutanağa kaydetmek.
 • Mahkeme dışında hakim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunmak
 • Cevabı zamanında gelmeyen müzekkerelerin takibini yapmak
 • Defterlere sayfa numarası vererek mahkeme mührünü basarak hakime imzalatmak
 • Açılan her bir dava için ayrı bir dosya düzenlemek
 • Her türlü tebligat işlemlerini yapmak
 • Tutuklu sanığa duruşma gün ve saatinin tebliği için ceza evi müdürlüğüne yazı yazmak
 • Duruşma günü listesi hazırlamak
 • Ara kararların yerine getirilmesini sağlamak
 • Keşif, otopsi, yer gösterme, ölü muayenesi ve duruşmalarda hazır bulunmak ve tutanakları imzalamak
 • İşi biten dosyaları arşive kaldırmak

Yukarıda belirtilen Zabıt Katiplerinin görev/sorumluluk alanları hakkında yapılması gerekenler ve nasıl yapılacağı hakkındaki kararlar, bağlı bulundukları adliyedeki yazı işleri müdürü tarafından belirlenerek iş bölümü yaptırılmaktadır.

MAHKEMEDE GÖREVLİ ZABIT KATİBİ GÖREVLERİ

Yeni başlayan Zabıt Katibi uyum süreci boyunca kalemde görevlendirilirler. Genel itibariyle başka birimlerle olan yazışmalara, yeni gelen dava dosyalarını kaydetmeye, tebligatları yazmaya, bunların irsaliyelerini düzenlemeye vb. işlere bakarlar. Eğer duruşmaya çıkacak kadar hızlı yazı yazıyorsa de çoğumuzun televizyonlarda gördüğü gibi Hakim tarafından söylenenleri tutanağa yazmakla görevlendirilirler. Yargılamalarda olay yeri veya dava konusu durumu değerlendirmek için keşif yapılması gerekiyorsa Hakimle birlikte  olay yerine giderek keşif yapar ve  burada tutanak tutarlar.

SAVCILIK KALEMİNDE GÖREVLİ ZABIT KATİBİ GÖREVLERİ

Savcılık kaleminde görevli Zabıt Katibi, aynı mahkemede olduğu gibi başka birimlerle olan yazışmalar, gelen  dosyaları bilgisayara kaydetme, tebligat çıkarma vb. işlemleri takip eder. Özellikle hızlı yazan katipler Savcıların hazırlık soruşturmasında tarafların ifadesi alınırken aynı duruşmadaki gibi savcıların aldığı ifadeleri tutanaklara geçirir. Ayrıca savcılıkta görevli zabıt katipleri Savcı ile birlikte otopsi işlemi yapmak için otopsilere de katılırlar.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLİ ZABIT KATİBİ GÖREVLERİ

İcra Müdürlüğünde görevli Zabıt Katibi, diğer zabıt katiplerinden farklı olarak, yargılama veya  soruşturma olmadığı için duruşmaya veya ifadeye çıkmazlar. O kadar hızlı yazı yazmaları da gerekmez. Ek olarak haciz işlemi yapmak için hacizlere gider ve buralardaki tutanakların yazılmasında görev alırlar.

CEZAEVİ ZABIT KATİBİ GÖREVLERİ

Burada bulunan personel ile ilgili ve kurum ile ilgili yazışmalar, mahkumlar ile ilgili yazışmalara bakarlar. Duruşma işi, ifade işi veya haciz işleri olmadığı için bu işlere bakmazlar.

Zabıt Katipliği sınavına girmeden önce öncelikle bu mesleğin gerektirdiği özelliklerin neler olduğunu ve hangi okul mezunlarının başvuruda daha avantajlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmanız iyi olacaktır. Ayrıca bu mesleği tercih edeceklerin, Zabıt Katibi görevleri hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olması avantajınıza olacaktır.

ZABIT KATİPLİĞİ SINAVI

Zabıt katibi olmak isteyenlerin her yıl kamu personeli memur alımı uygulamasında geçerli  olan son KPSS sınavına girmiş olması gerekmektedir. Bu sınavdan lisans mezunları P3, ön lisans mezunları P93 ve lise mezunları P94 puan türlerinden en az 70 puan ve üzeri almış olmak şartı ile başvuruda bulunabilirler.

Zabıt Katipliği Sınavı

Ayrıca Zabıt Katipliği için uygulamalı ve sözlü olmak üzere iki farklı sınav yapılarak bu sınavlar neticesinde kazananlar belirlenmektedir. Uygulamalı sınavda katılımcıların hızlı yazı yazması gerekmektedir. 3 dakika boyunca komisyon tarafından belirlenen sınav metninden hatasız bir şekilde en az 90 kelime ve üzeri yazı yazılması gerekmektedir. Bu sınavda verilen metinler Daktilografi kitabındaki metinlerden sınav komisyonunca belirlenmektedir. Bu uygulamalı sınava katılacaklar olanların F klavye veya Q klavye kullanma hakları olduğu gibi isteyenler kendine ait olan klavyeler ile sınava katılma hakkına sahiptir.

Uygulamalı sınavda başarılı olanlar için sözlü sınav yapılmaktadır. Sözlü sınavda sorulan sorular belirli konular içerisinden seçilmekte olup bu konular ise şu şekildedir.

 • İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgiler (40 puan)
 • Atatürk ilke ve inkılapları (20 puan)
 • Genel kültür (20 Puan)
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

ZABIT KATiBi SINAVI DAKTİLOGRAFİ METİNLERİ

Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı yapmış olduğu zabıt katipliği sınavlarında yazılması gereken metinler, ticaret meslek liselerinde bir dönem mevzuatta olan “Daktilografi Kitabı” isimli kitaptan seçilmektedir. Zabıt Katipliği Uygulamalı Sınavında yazılacak metinler, görevli komisyon tarafından bu kitaba ait metinlerden seçiliyor. Metinlere önceden hakimiyet sağlamak kısmen sınav sırasında başarıyı arttırabilir. Bu sebeple zabıt katipliği sınavına çalışırken daktilografi kitabına ait metinlerden çalışmanız pratiklik kazanmak için faydanıza olacaktır. Aklınıza takılan sorularla ilgili aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here